Dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević

365 stranka rada i solidarnosti EU

Dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević

Dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević rođena je 1975. godine u Zagrebu. Diplomirala je komparativnu književnosti kroatistiku te doktorirala na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U statusu je vanjske suradnice Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
U dosadašnjem političkom radu bila je zastupnica u Hrvatskome saboru, pročelnica Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba i u dva mandata zamjenica gradonačelnika.
Članica je hrvatske delegacije u Europskom odboru regija.

Pogledaj naš EU program

Izbori za europski parlament

Kandidati 365 EU

365 stranka rada i solidarnosti

Pridruži se