Dr. sc. Marijo Možnik

365 stranka rada i solidarnosti EU

Dr. sc. Marijo Možnik

Dr. sc. Marijo Možnik rođen je 1987. godine u Zagrebu. Diplomirao je i doktorirao na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je diplomirao na Visokoj školi za sportski menadžment. Radi kao poslijedoktorand na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Autor je desetak znanstvenih i stručnih radova te je sudjelovao na više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Marijo Možnik istaknuti je hrvatski gimnastičar, brončani na Svjetskome prvenstvu 2014. i prvak Europe 2015. u disciplini preča.
U povijesti gimnastike bit će upisan kao sportaš koji je po prvi puta izveo element koji danas nosi njegovo prezime. Primio je brojne nagrade i priznanja za iznimne uspjehe u gimnastici.

Pogledaj naš EU program

Izbori za europski parlament

Kandidati 365 EU

365 stranka rada i solidarnosti

Pridruži se