Potrebno je štititi interes Republike Hrvatske u sferi međunarodne ekonomske trgovine, ulaganja i očuvanja prirodnih resursa.
Hrvatska treba pronaći način nametnuti se na zajedničkom ekonomskom tržištu, svojim znanjem, inovacijama i posebnošću. Primjeri provođenja različitih kriterija za zemlje članice u oblasti slobodne trgovine, provođenja sankcija i zaštite prirodnih resursa navode na visoku potrebu pomnog praćenja i sudjelovanja EU parlamentaraca iz Republike Hrvatske u kreiranju i provođenju međunarodnih trgovačkih odnosa koji često ulaze u sferu vanjskih poslova.
Usklađivanje među zemljama članicama ključno je za djelotvorno funkcioniranje jedinstvenog tržišta, a pridonosi smanjenju troškova, jačanju konkurentnosti i poticanju inovacija. Osiguranje jedinstvenog tržišta postići će se standardizacijom tehničkih zahtjeva za proizvode, proizvodne procese i usluge.
Potrebno je težiti osiguranju slobodnog protoka roba i usluga te pritom postaviti visoke standarde zaštite potrošača i očuvanja okoliša.

 

Zaštita hrvatskih prirodnih resursa; voda i šuma, jačanje energetske neovisnosti te bolje pozicioniranje RH kroz izvoz hrvatskih proizvoda na EU tržište, biti će u fokusu našeg rada. Podržat ćemo uspostavu jedinstvenog digitalnog pristupa građanima i poduzetnicima radi bržeg ostvarenja njihovih prava u drugim zemljama članicama Europske unije.
Predlagat ćemo mjere za osiguranje pravednog oporezivanja, osiguranja transparentnosti u tržišnom natjecanju i osiguranje stabilnosti financijskog sustava, odnosno osiguranje dostupnosti različitih financijskih proizvoda. različitih financijskih proizvoda.