Veliki broj hrvatskih građana u riziku je od siromaštva. Borba protiv siromaštva jedan je od najvećih izazova u Europskoj uniji jer se procjenjuje da je oko 113 milijuna ljudi na rubu siromaštva ili društvene isključenosti. Stoga moramo zajedno zahtijevati i podržati ujedinjavanje svih napora i instrumenata na razini EU sa ciljem osiguranja jednakog pristupa raspoloživim mogućnostima i resursima svim građanima Europe, pa tako i građanima Republike Hrvatske.
Na smanjenje siromaštva mogu utjecati sljedeće javne politike: socijalne pomoći usmjerene prema najsiromašnijim i najranjivijim skupinama; osiguranje mobilnost radne snage; otvaranje radnih mjesta potpomognuto intenzivnim ulaganjem u obrazovanje i osposobljavanje te stjecanje stručnih kompetencija i vještina. Europski parlament je već u više navrata usvojio rezolucije i ustraje na suzbijanju nejednakosti i diskriminacije, kao i društvene isključenosti u svrhu poticanja stvaranja radnih mjesta i gospodarskog rasta.
Kada govorimo o stvaranju okruženja za nova radna mjesta, mislimo na smanjenje administrativnih barijera i parafiskalnih nameta poduzetnicima i na stabilnost tržišta proizvoda, rada i kapitala. Treba težiti boljoj zaštiti radnika u novim vrstama zaposlenja i ugovorima na određeno vrijeme i na osobni zahtjev na pola ili trećinu radnog vremena kao mehanizmima kojima se štiti i gospodarska stabilnost.

 

Navedeno je od iznimne važnosti i za turizam Republike Hrvatske. U Hrvatskoj turizam čini 16.9% BDP-a, a turistički sektor pomaže ostvariti šire ciljeve zapošljavanja i rasta. Turizam je najveća hrvatska izvozna grana.
Republika Hrvatska je bila i ostaje dio Europe, projekta zajedništva i budućnosti svih njenih građana. Poučeni iskustvima iz naše povijesti ne smijemo nasjesti na obećanja lažnih proroka koji koristeći se posljedicama globalnih kriza opravdavaju svoje ciljeve. Moramo se suočiti sa stvarnošću na svim područjima i kao odgovorni ljudi izgrađivati vrijednosti koje nas povezuju, spajaju, jačaju i obogaćuju.