Zdrav čovjek ima tisuće želja, a bolestan samo jednu. Postoji li išta u životu čovjeka, obitelji i zajednice što je vrjednije od zdravlja? Trebamo promicati javnu uslugu u zdravstvu koja je usmjerena prema osobi i kojoj je najvažnije da nikada oboljelog čovjeka ne promatramo kao simptom, ili samo dijagnozu, već kao osobu.
Nikada se ne smijemo umoriti u promicanju zdravlja jer živimo u svijetu u kojem se sve više naglašava materijalno i u kojem ne smijemo dozvoliti da zdravstvena zaštita ne bude dostupna svima u zajednici. Pri tome mislimo na važnost preventivne medicine, korištenja suvremenih oblika liječenja, ali i razvoj
palijativne medicine koja se zalaže za kvalitetu života do kraja.
Zalažemo se za unaprjeđenje komunikacije na svim razinama zdravstvene zaštite, za interdisciplinarnu i intersektorsku suradnju, te za stavljanje naglaska na primarnu zdravstvenu zaštitu, u kojoj je Hrvatska bila predvodnik u svijetu. Smatramo sve zemlje članice EU, bez obzira na specifičnosti svoga zdravstvenog sustava, moraju zajedno odgovarati na zdravstvene izazove današnjice i promicati partnerstvo i suradnju, osobito zbog velike mobilnosti i pacijenata i zdravstvenih profesionalaca. Hrvatska se u budućnosti mora više usmjeriti na prevenciju bolesti.

 

Ključnu ulogu u ostvarenju toga cilja ima sport, odnosno tjelesna aktivnost u funkciji očuvanja i unapređenja mentalnog i fizičkog zdravlja i kvalitete života, a koja mora biti dostupna svima – djeci, mladima, odraslima i osobama starije dobi. S obzirom da je briga o vlastitom zdravlju te aktivnosti u prevenciji kroz sport i zdravu prehranu pitanje naše osobne svjesnosti, zalagat ćemo se za sportske programe u okviru predškolskog odgoja, školski i sveučilišni sport i izgradnju sportskih objekata, jer su ulaganje u sport, sportsku infrastrukturu i programe kroz sustav odgoja i obrazovanja zalog za zdraviju budućnost naše djece i mladih.
Povećanjem životne dobi povećava se i broj kroničnih zdravstvenih problema za koje je dokazano najbolji lijek redovita tjelesna aktivnost. Zalaganjem za bolju i veću dostupnost rekreativnih programa doprinijet ćemo brojnim pozitivnim promjenama po pitanju zdravlja, kvalitete i zadovoljstva životom te dužem periodu samostalnosti osoba starije dobi. Brojna istraživanja pokazala su da sport pozitivno utječe i na sve domene kvalitete života osoba s invaliditetom te pridonosi njihovoj većoj neovisnosti.
Povećanjem mogućnosti za uključenje osoba s invaliditetom u sportsko-rekreativne programe omogućiti ćemo im da se ne osjećaju diskriminirano, da se lakše nose sa svojim poteškoćama i kroz sport doprinijeti njihovoj boljoj socijalnoj uključenosti u društvo.