Jedan od naših ciljeva u okviru politike zaštite nacionalnih interesa jest i promicanje hrvatske kulture, arhitekture, umjetnosti i inovativno širenje međusektorske suradnje.
Podupiranjem kreativnih industrija i suvremenog umjetničkog stvaralaštva, te očuvanjem hrvatske kulturne baštine uz razumijevanje i osnaživanje novih digitalnih medija i mlade publike, Hrvatska će se bolje pozicionirati na europskom kulturnom tržištu.
Moramo biti ponosni na svoju kulturnu povijest te putem novih digitalnih medija širiti znanstveno relevantne spoznaje o hrvatskoj povijesti.
U suvremenom digitalnom društvu mediji imaju veliku moć i utjecaj na pojedinca i društvo.
Živimo u demokratskom društvu u kojem je zajamčena sloboda govora, no i dalje moramo težiti sustavnom informiranju i osnaživanju građana kroz promicanje medijske pismenosti te potpore kvalitetnom novinarstvu uz iznošenje činjenica, a ne neistina.

 

Zastupat ćemo inicijative u cilju transparentnosti, podizanja razine medijske pismenosti i standarda u kritičkoj procjeni sadržaja, uvažavajući kulturu društva odnosno pojedinca te zaštite djece i mladih od nepoželjnog sadržaja.
Svjesni važnosti jačanja dijaloga i boljeg razumijevanja među kulturama te etičkih i estetskih vrijednosti, promicat ćemo očuvanje baštine i razvoja različitih kulturnih identiteta.
Razvojem suvremenih komunikacija te razvojem kreativnih industrija kultura zemlje brendira se kao proizvod s direktnim utjecajem na bruto društveni proizvod i održiv ekonomski rast.
Hrvatsku kulturu treba približiti građanima Europe, posebice mladim, viralnim generacijama. Hrvatska kao brand, bogata različitim sadržajima kulture, povijesti i baštine, te kao takva prepoznatljiva u smislu razvoja turizma, treba biti adekvatno prezentirana kroz instituciju Europskog parlamenta. Boriti se za hrvatske vrijednosti, od jezika do kulturne baštine, te poticati kulturno i kreativno poduzetništvo, naš je glavni zadatak.
Zemlja bez kulture je zemlja bez identiteta, a Hrvatska ima svoj jasan kulturni identitet i svoju povijest na koju svi možemo biti ponosni. Promocija tih vrijednosti na kulturnoj karti Europe, u svrhu brendiranja Hrvatske, kao poželjne destinacije za turizam, gospodarstvo, obrazovanje, znanstveno-istraživački rad i življenje, treba biti cilj svih hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu.