Solidarnost među razvijenima i manje razvijenima zemljama, sigurnost, zaštita okoliša i zdravlja ljudi, obrazovanje i tehnološki razvoj te izgradnja suvremenih institucija osigurava dugoročni, održivi i ravnomjerni razvoj Europske unije.
Politika „Europa dviju brzina“ isključuje solidarnost, i u suprotnosti je s temeljnim ciljevima ujedinjavanja Europe: mira, jednakosti, sigurnosti, stabilnosti i razvoja.
Za nove članice ulazak u Europsku unije nije nužno značio poboljšanje životnog standarda svih društvenih skupina, ili povećanje društvenih standarda, kao što se očekivalo. Ekonomska kriza 2008. smanjila je konvergenciju te je ostavila za posljedicu divergencije u pristupu kvalitetnim radnim mjestima, dohotku, socijalnoj zaštiti, uvjetima na radu i stanovanju.
Socijalna konvergencija preduvjet je socijalnoj i ekonomskoj koheziji.

 

Europska unija danas naglašava međuovisnost kohezijske politike i politike urbanog razvoja. Potrebno je ustrajati na jačanju uloge gradova kao pokretača regionalnog razvoja jer oni su promotori inovacija, nositelji razvoja usluga i poduzetništva te kreatori novih radnih mjesta.
Uključivanje teritorijalne dimenzije pomaže razvoju održivih zajednica i sprečavanju nejednakog regionalnog razvoja koji umanjuju opći potencijal rasta.
Takav pristup zahtijeva rješavanje problema urbanih i ruralnih područja Hrvatske. Ključno je osigurati preduvjete i zastupati interese Republike Hrvatske u razvoju i izgradnji povezanosti s TEN-T mrežom, uključujući i povezanost morskih luka koje su posljednjih desetljeća postale bitan čimbenik u povezivanju svih prometnih grana u transportu roba.