Predstojeći izbori za Europski parlament održavaju se u izuzetno složenim okolnostima kako na vanjskopolitičkom, tako i na unutar političkim polju. Preslagivanje na globalnoj razini te preraspodjela utjecaja i moći vodećih svjetskih sila izazvalo je globalne krize, nekontrolirane migracije i terorizam, što je dovelo do povećanja opće nesigurnosti i ugroženosti stanovništva. Zbog lošeg odnosa prema okolišu i prirodi te neodgovornog iskorištavanja prirodnih resursa prouzročili smo klimatske promjene kakve do sada nisu zabilježene.
Moderan način života, pogotovo u velikim urbanim sredinama koje često karakterizira heterogenost i visoka gustoća stanovništva, nedostatak adekvatnih infrastruktura, anonimnost i otuđenost čak najbližih susjeda, u kombinaciji s novim tehnologijama i sve intenzivnijom mobilnošću ljudi i materijalnih dobara, idu u prilog klasičnim sigurnosnim rizicima, uključujući tu i organizirani kriminal i korupciju, ali i generiraju nove oblike ugroza kao što cyber kriminal, procesi radikalizacije ili novi oblici opojnih droga. Stoga ćemo se zalagati za daljnji razvoj i financiranje programa u području urbane sigurnosti, kao i za sve ostale učinkovite sigurnosne politike utemeljene na egzaktnim podacima i rezultatima znanstvenih istraživanja.

 

U prevenciji i suzbijanju sigurnosnih prijetnji ključna je pravodobna i adekvatna razmjena operativnih informacija i iskustava, učinkovita zaštita sigurnosnih baza podataka, razvoj zajedničkih platformi djelovanja i uzajamna pomoć u kriznim situacijama. Zaštita postojećih sloboda i prava, njihovo unapređenje kroz jačanje i izgradnju novih zajedničkih institucija, put je kojim trebamo ići u korak s najboljima. Pod sve većim pritiskom ilegalnih migranata, RH treba težiti što skorijem ulasku u Schengen i maksimalno se uključiti u upravljanje zakonitim migrantskim rutama.
Preuzimanje potpune odgovornosti za zaštitu granice uz suradnju i pomoć ostalih članica, uvođenje jedinstvene valute, sudjelovanje u izgradnji jedinstvenog obrambeno-sigurnosnog sustava, stvaranje preduvjeta za ostvarivanje jednakih socijalnih prava, jačanje i razvijanje gospodarskog razvoja i poštenog tržišnog natjecanja, jačanje ekološke svijesti i usvajanje visokih ekoloških standarda, zaštita dostojanstva osobe i njihove imovine, ulaganje u nove tehnologije i znanost – vrijednosti su i strateški interesi Republike Hrvatske.
Kada govorimo o sigurnosti, interes naše zemlje je uvažavanje sigurnosti kao elementarne ljudske potrebe i time svakodnevne zadaće svih građana, ne samo policije i vojske nego svih javnih institucija, ali i nevladinih udruga. Zalagat ćemo se za aktualne javne politike na razini EU koje jačanje sigurnosti i suzbijanje terorizma vide ne samo kao zadaću obavještajnih službi i posebno opremljenih specijalnih jedinica, nego kao aktivnost svih subjekata na razini lokalne zajednice.
Zalažući se za takvu Europsku Uniju jedino možemo izgraditi i stvoriti prepoznatljivu Republiku Hrvatsku kao održivo i poželjno okruženje u kojemu svatko može živjeti od svoga rada. Sigurnu Hrvatsku dugujemo našoj djeci, kao nužnu pretpostavku za daljnji razvoj društva.