Za kvalitetno obrazovanje i uspješan razvoj znanosti i tehnologije potrebna je zastupljenost svih područja znanosti i umjetnosti. Zalagat ćemo se za sinergiju sadržaja iz društveno-humanističkih, umjetničkih i STEM područja u obrazovanju kako bi djeca i mladi dobili priliku maksimalno razviti svoje potencijale, proširiti svoje interese i vidike, te se pripremiti za svijet rada koji traži interdisciplinarnu suradnju.
Naime, suvremene obrazovne politike razvijaju se upravo u smjeru STEAM područja. Zalagat ćemo se i za ravnotežu u financiranju svih znanstvenih područja, a posebno za financiranje interdisciplinarnih znanstvenoistraživačkih programa, jer oni jamče učinkovito rješavanje problema i napredak u svim segmentima života.
Zalagat ćemo se za više stručne prakse i pomicanje visokoškolske nastave izvan fakultetskih učionica u realni sektor, za poticanje interdisciplinarnih i međunarodnih studijskih programa te za proširenje Erasmus programa sa studenata na mlade radnike i poduzetnike.
Razmjena znanja i iskustava mora ići u oba smjera. Hrvatska ima sav potencijal biti poželjna destinacija u Erasmus programu, što bi otvorilo priliku za veći priljev mladih ljudi u Hrvatsku, nasuprot odljevu s kojim smo već neko vrijeme ozbiljno suočeni.

 

Također, pratimo i raspodjelu sredstava za znanstvena istraživanja unutar proračuna Europske unije te primjećujemo da su nužne promjene. U okviru dosadašnjeg programa financiranja znanosti čak 85% sredstava po principu izvrsnosti raspoređeno je na samo 16 institucija iz cijele EU, od čega su gotovo polovicu sredstava dobili Oxford i Cambridge. Tek 4% sredstava dodijeljeno je zemljama EU 13 među kojima je i Hrvatska. Tako se jaz u razvoju znanosti u EU sve više produbljuje između više razvijenih EU 15 zemalja i onih manje razvijenih EU 13. To pogoduje procesu odljeva mladih znanstvenika u razvijenije zemlje pa oni tada sudjeluju u razvoju gospodarstva tih zemalja.
Razvijena znanost znači razvoj novih tehnologija, potiče razvoj gospodarstva i podiže kvalitetu života u svim segmentima, od medicinske zaštite do obrazovanja. Potrebno je izboriti se za dodatni program financiranja znanosti za EU 13 zemlje kako bi se osnažili znanstveni i istraživački kapaciteti tih zemalja.
Na nama je da jačamo ulogu Hrvatske u navedenim programima Unije, da predlažemo nove prioritete sukladno potrebama i potencijalima Lijepe naše, među kojima je i cjeloživotno obrazovanje jer su ljudi najveća snage Hrvatske.